Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Dorotea Ćorić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica: Hahlić 6
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 51 359 587
E-mail adresa: