Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Srećko Krile - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Pomorski komunikacijski sustavi
Pomorski komunikacijski uređaji
Osnove e-učenja
Komunikacije u pomorstvu
Brodski elektronički navigacijski uređaji i sustavi
Po Bologni - Diplomska nastava

Upravljanje komunikacijskim mrežama