Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivica Kisić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Rizik od erozije kao pokazatelj održivog gospodarenja tlom

Erozija tla u agroekološkim prilikama središnje Hrvatske

Uređenje i zaštita tla i voda u agroekosistemima

Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede

Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom