Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivica Kisić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Uređenje i zaštita tla i voda u agroekosistemima
Šifra projekta: 1-08-075
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Racionalno gospodarenje i zaštita tla i voda predstavljaju ključne probleme današnjice i budućeg razvoja poljoprivredne proizvodnje u svijetu i kod nas. Pri tome smo smatrali da je potrebno integrirati proučavanje zaštite tla i voda, kako bi se pronašla najbolja rješenja uz minimalna ili barem ekološki prihvatljiva opterećenja, kako unutar same poljoprivrede, tako i šireg, prirodnog okoliša. Projektom je obuhvaćeno nekoliko tematski cjelina, uz zajedničku programsko-informacijsku podršku i statističku potvrdu postignutih rezultata istraživanja. Prvu tematsku cjelinu čine detaljna pedološka istraživanja pojedinih tipova tla, zatim pedokartografske karakteristike elementarnih areala tla u raznim područjima Hrvatske, te kombinirana geološka i pedološka istraživanja raznih mogućnosti fotointerpretacije satelitskih snimaka poljoprivrednih i ostalih površina. Drugu cjelinu čine kompleksna hidropedološka i kemijska istraživanja dinamike vode, teških kovina i organskih mikrpolutanata u biljnom materijalu, tlima, mulju, te podzemnim, drenažnim i cijednim vodama u lizimetrima i na pokusnim poljima u Podravini i Posavini. Treću cjelinu čine agrotehnička i hidrotehnička istraživanja protuerozijske zaštite tla i voda u Istri i Slavoniji, kao i suradnja sa susjednim zemljama u tim istraživanjima.

Voditelj projekta: Zoltan Racz
Trajanje: 1991. - 1995.
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera