Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivica Kisić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Obrada tla, zaštita tla, ekološka poljoprivreda, gnojidba tla.