Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Miodrag Roić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Katastar nekretnina
Digitalni katastar
Komunalni informacijski sustavi
Geoinformatika II
Po Bologni - preddiplomska nastava

Katastar
Upis nekretnina u službene upisnike

Po Bologni - Diplomska nastava

Podrška upravljanju prostorom
Upravljanje zemljišnim informacijama - projekt
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Formalne metode u geoinformatici
Katastar, temelj infrastrukture prostornih podataka