Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Miodrag Roić - Zaposlenja

Geodetski fakultet, Zagreb
Trajanje: 1995 - danas
 
Funkcija: Redoviti profesor
Trajanje: 2002. - danas
Odgovornosti: Predavanja iz Upravljanja zemljišnim informacijama, Geoinformatike II, Katastar nekretnina, Digitalni katastar, Komunalni informacijski sustavi, Industrijska izmjera Voditelj znanstvenog projekta: Katastar, temelj infrastrukture prostornih podataka Stručni radovi na obnovi katastra i izgradnji autocesta.
Opis posla: Sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i stručni rad
 
Funkcija: Dekan
Trajanje: 2011. - 2015.

 
Funkcija: Izvanredni profesor
Trajanje: 1999. - 2002.
Odgovornosti: Predavanja iz Upravljanja zemljišnim informacijama, Geoinformatike II, Katastar nekretnina, Digitalni katastar, Komunalni informacijski sustavi, Industrijska izmjera Znanstveno-stručni radovi na obnovi katastra te stručni radovi na izgradnji autocesta.
Opis posla: Sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i stručni rad
 
Funkcija: Docent
Trajanje: 1996. - 1999.
Odgovornosti: Predavanja iz Upravljanja zemljišnim informacijama, Geoinformatike II, Katastar, Katastar nekretnina, Digitalni katastar, Komunalni informacijski sustavi, Industrijska izmjera Ispitivanje građevinskih konstrukcija i izrade baza podataka geodetskih podloga
Opis posla: Sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i stručni rad
 
Funkcija: Asistent
Trajanje: 1989. - 1991.
Odgovornosti: Vježbe iz Niže geodezije i Geodezije na Poljoprivrednom i Građevinskom fakultetu u Zagrebu Izradba računalnih programa i održavanje tečajeva
Opis posla: Sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i stručni rad
 
Funkcija: Mladi istraživač
Trajanje: 1987. - 1988.
Odgovornosti: Istraživanje na projektu OSNOVNI GEODETSKI RADOVI
Opis posla: znanstvena istraživanja i stručni rad
 
Funkcija: Redoviti profesor, trajno zvanje
Područje rada: Sveučilišna nastava, znanstvena istraživanja i stručni rad
Trajanje: 2008. - danas

 

Ustanove u kojima je znanstvenik zaposlen