Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nikol Radović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Geodetski fakultet
Ulica:Kačićeva 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 (1) 4639 365
E-mail adresa: