Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti


Predrag Novak - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Nagrada za fizikalnu kemiju
1999