Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Slavko Rupčić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Elektrotehnički fakultet , Osijek
Ulica:Kneza Trpimira 2B
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031 224 730
E-mail adresa: