Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Andrej Žmegač

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 68
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 1 6115 362
E-mail adresa: