Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Andrej Žmegač - Projekti

Natrag na pregled projekata

Srednjevjekovna umjetnost od IX - XVI stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj
Šifra projekta: 6-02-122
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Rad na projektu obuhvatio je niz temeljnih istraživanja za izradu korpusa srednjevjekovnih spomenika arhitekture, skulpture, te nekih segmenata zidnog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kako je korpus strukturiran prema geografskim granicama biskupija, odnosno arhiđakonata, istraživanja su, zbog ratne situacije, bila usmjerena na sjeverozapadnu Hrvatsku. Sastojala su se od kritičke obrade izvora i literature, te terenskog rada na rekognosciranju spomenika. Spomenici arhitekture uključeni su u korpus (25) i potom fotografski i arhitektonski snimljeni. Studijska arhitektonska dokumentacija obuhvaća tlocrte, uzdužne i poprečne presjeke, odnosno, kod složenijih građevina i druge karakteristične strukture.

Voditelj projekta: Diana Vukičević-Samaržija
Ustanova: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991 - 31.12.1995