Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Andrej Žmegač - Projekti

Natrag na pregled projekata

Arhitektura i urbanizam Hrvatske od 16. do 18. stoljeća - ishodišta i kontekst
Šifra projekta: 020-0202684-2706
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
ARHITEKTURA I URBANIZAM HRVATSKE U 16.-18. STOLJEĆU – ISHODIŠTA, STIL, KONTEKST Planira se istraživanje povijesno-prostornog razvoja graditeljske baštine Hrvatske u razdoblju od 16. do 18. stoljeća. Istraživanje će se odvijati na nekoliko razina i kroz više tema, a sa zajedničkim ciljem prikaza graditeljstva Hrvatske u kontekstu Srednje Europe i Mediterana. Razine rada na projektu odnose se na daljnja fundamentalna istraživanja i nove sintezne interpretacije. Glavne istraživačke teme podijeljene su na urbanizam (gradovi, naselja i regije) i arhitekturu (fortifikacijsku, rezidencijalnu i sakralnu). Nadovezujući se na projekt Graditeljska baština Hrvatske od 16. do 18. stoljeća, rad je utemeljen na terenskim i arhivskim istraživanjima, kao i izradi arhitektonske dokumentacije. Polazeći od povijesnih okolnosti u kojima nastaju gradovi i graditeljstvo hrvatskih regija, nastojat će se odrediti tipološka ishodišta, odnosno pronaći projektante najreprezentativnijih zahvata, te pratiti stilski razvoj i recepciju arhitektonskih oblika. Navedeni cilj ostvarit će se ujedno istraživanjem značajnih naručitelja, napose pripadnika hrvatskog plemstva. Uz niz hipoteza vezanih za svaku pojedinu temu, kao generalnu ističemo konstataciju da spomenici hrvatskog renesansnog i baroknog urbanizma i arhitekture svjedoče o regionalnim posebnostima, ali i o pripadnosti europskoj kulturi: specifičnosti geopolitičkog položaja Hrvatske na razmeđu Srednje Europe i Mediterana, te europskog zapada i istoka, iščitavaju se i iz njezine graditeljske baštine. Očekuju se novi rezultati u nizu dosada još nedovoljno istraženih tema – renesansne i barokne gradogradnje kontinentalne Hrvatske i Hrvatskog primorja, nadalje baroknih utvrda u Dalmaciji, baroknih palača i crkava pojedinih regija, utvrđene ladanjske arhitekture na otocima i feudalnih rezidencija u Gorskom kotaru. Istodobno planiraju se interpretativni tekstovi, te cjelokupna sinteza baroknog urbanizma i arhitekture u Hrvatskoj. Navedeni rezultati biti će objavljeni u znanstvenim studijama i knjizi Hrvatska umjetnost – Barok. Provjera rezultata izvršit će se suradnjom s domaćim i stranim znanstvenicima i institucijama, te međunarodnom prezentacijom. Važnost rezultata očituje se u novim znanstvenim spoznajama te u njihovoj primijeni kroz konzervatorsku praksu, izradom elaborata za obnovu spomenika i revitalizaciju naselja. Rezultati istraživanja poslužit će ujedno kao podloga prostornom planiranju regija.

Voditelj projekta: Katarina Horvat-Levaj
E-mail adresa:

Ustanova: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Trajanje: 2007. - 2014.