Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija


Ružica Beljo-Lučić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Izloženost radnika buci i vibracijama

Optimiranje energijskih i ergonomskih čimbenika mehaničke obrade drva