Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Čižmešija - Biografija

Dr. sc. Mirjana Čižmešija rođena je u Zagrebu. 1986. godine upisala se na Ekonomski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 1990. godine. Iste godine zaposlila se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na Katedri za statistiku. Vodi vježbe za predmete Statistika i Poslovna statistika. Od školske godine 1997/98. povjereno joj je izvođenje predavanja i vježbi iz predmeta Kvantitativne metode za poslovno upravljanje.

Godine 1990. upisala je poslijediplomski studij 'Teorija i politika marketinga'. Magistarski rad pod naslovom 'Bayesov model odlučivanja s primjenom u marketingu' obranila je 1993. godine i stekla zvanje magistar znanosti iz područja ekonomije. Doktorsku disertaciju: 'Statističko-metodološka podloga konjunkturnih testova' obranila je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Znanstveni i stručni radovi dr. M. Čižmešija su iz područja poslovne statistike (primjena statističkih metoda u poslovnom odlučivanju) i ekonomska prognostika i analiza poslovnih ciklusa (konjunkturna kretanja).

Članica je međunarodnog statističkog udruženja IASS - International Association of Survey Statisticans, CIRET - Centre for International Research on Economic Tendency Survey i HDOI - Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.