Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Čižmešija - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
- 2001
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
1990 - 1993
Magistar društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
1986 - 1990
Diplomirani ekonomist