Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Čižmešija - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Statistika
Kvantitativne metode za poslovno upravljanje
Uvod u gospodarsku statistiku