Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mirjana Čižmešija - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Metodologija konjunkturnih istraživanja Eurposke unije i Republike Hrvatske

Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija