Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Elvio Baccarini - Biografija

Rođen u Rijeci 3. rujna 1961. godine. Nakon srednjoškolskog obrazovanja (Centar za obrazovanje na talijanskom jeziku, sada Srednja talijanska škola), 1986. godine diplomirao filozofiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu s najvećim mogućim brojem bodova (110/110 s pohvalom). Komisija preporučila objavljivanje rada. Godine 1992. magistrirao pri Sveučilištu u Zagrebu radom iz područja etike. Doktorat stekao na Sveučilištu u Urbinu. Administrativno sjedište doktorata pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu.
Radio je u svojstvu mladog istraživača pri Filozofskom fakultetu u Zadru u sklopu projekta Moralnost i racionalnost sukoba. Tijekom rada pri Filozofskom fakultetu u Zadru samostalno sudjelovao u izvedbi seminarskog dijela nastave na kolegiju Suvremena filozofija. Kao vanjski suradnik sudjelovao u izvedbi seminarskog dijela nastave iz kolegija Teorija prava i države pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i seminarskog dijela nastave iz kolegija Filantropija pri Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (sada Filozofski fakultet). Trenutno zaposlen pri Filozofskom fakultetu u Rijeci kao izvanredni profesor, samostalni nositelj kolegija Etika i Filozofija politike. Od 2004. obavlja dužnost dekana. Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci do ukinuća istoga. Bio je član povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci. Od 2004. je predsjednik Hrvatskog društva za analitičku filozofiju. Bio je izvršni urednik časopisa Croatian Journal of Philosophy, te trenutno je član Savjeta časopisa Prolegomena.
Tijekom znanstvenog rada objavio četiri knjige (Sloboda, demokracija, pravednost: filozofija politike J.S. Milla, Rijeka, Hrvatski kulturni dom, 1993; Moralni sudovi, Rijeka, Hrvatski kulturni dom, 1994; Realismo morale, Torino, La Rosa, 1998; Bioetica. Analisi filosofiche liberali, Torino, Trauben, 2002). Znanstvene radove objavio u časopisima Grazer philosophische Studien, International Studies in the Philosophy of Science, Filosofia e questioni pubbliche, Acta Analytica, Synthesis Philosophica, Croatian Journal of Philosophy, Društvena istraživanja, Filozofska istraživanja i druge. Sudjelovao na znanstvenim simpozijima u Austriji, Italiji, Sloveniji i na domaćim simpozijima. Redovit sudionik simpozija na Interuniverzitetskom centru, Dubrovnik. Sam organizirao nekoliko međunarodnih simpozija. Kao gostujući predavač predavao na sveučilištima u Hullu, Milanu, Padovi, Rimu, Sieni, Zagrebu, Ljubljani i Mariboru. Na poziv Wolfson Collega kraće boravio u Oxfordu.
Na Odsjeku za filozofiju pri Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira aktivnosti "senior seminar", u sklopu kojih organizira gostovanja profesora s prestižnih sveučilišta (Oxford, Cambridge, University College London, Padova, Torino, itd.).


Linkovi:
http://www.pefri.hr/novosti/2004Baccarinizivotopis.doc