Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Elvio Baccarini - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Etika
Povijest etike, (antička etika, srednjovjekovna etika, novovjekovna etika i dr.), temeljni pojmovi etike i učenja (vrlina, krepost, odnos moralnosti i sreće, sloboda, samoodređenje i dr.; konsekvenicijalizam, deontička etika, teološke etike, kognitivizam, emotivizam i dr.), utemeljenje norme moralne vrijednosti, univerzalnost moralnih vrijednosti, moralni realizam i antirealizam, primijenjena ili praktična etika (etika života i smrti: pobačaj, eutanazija, genetika i dr.).

Filozofija politike