Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Blaženka Melić - Nastavne aktivnosti

Poslijediplomska nastava

Fizika teskih kvarkova
Na Prirodoslovno-matematickom fakultetu Sveucilista u Zagrebu.