Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Blaženka Melić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Teorijska fizika fundamentalnih interakcija
Šifra projekta: 1-03-199
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Projekt se odnosi na teorijska istraživanja strukture i interakcija elementarnih čestica. Prate se i pokrivaju moderni trendovi razvitka fizike čestica: a) fenomenologija fizike čestica, baždarne teorije polja, simetrije i supersimetrije, b) objedinjavanje fundamentalnih sila; c) q deformirane algebre i Chern-Simonove teorije; d) superstrune i Calabi-Yau mnogostrukosti; e) quark-gluonska plazma pri konačnoj temperaturi i gustoći; f) kvantne grupe, q deformirane algebre i nerelativistički anyoni.

Voditelj projekta: Nikola Zovko
E-mail adresa:

Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991 - 31.12.1993
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera