Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Blaženka Melić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Područje istraživanja: teorijska fizika elementarnih čestica.
Glavne teme istraživanja su: fizika teških kvarkova, narušenje CP-simetrije, perturbativna i neperturbativna kvantna kromodinamika.