Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Josip Baloban

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Vlaška 38
Grad:10001 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 / 48 90 402
E-mail adresa: