Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Vlasta Begović

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Arheologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 68
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 6112 743
E-mail adresa: