Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Alexander Buczynski - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Povijest Austrije
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Povijest Austrije u 19. i 20. st.
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Povijest Austrije do kraja 18. stoljeća
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Opća povijest 19. stoljeća
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Opća povijest ranomodernog doba
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu