Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Alexander Buczynski - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: ranomoderna povijest (Hrvatska - Srednja Europa), povijest Vojne krajine, povijest Hrvatskog sabora 16.-19. st., parlamentarna povijest, povijest mentaliteta, vojna povijest.