Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Franjo Šanjek - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član
Matične komisije za filozofiju i teologiju

predsjednik
Nacionalniodbor za komparativnu crkvenu povijest

član
Područnog vijeća za humanističke znanosti

predsjednik
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
1992 - 1999

glavni urednik
časopis Croatica christiana periodica

član uredničkog odbora
časopis Starine HAZU

Prodekan za znanost
Katolički bogoslovni fakultet

član
Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade

član uredničkog odbora
časopis Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine

član uredničkog odbora
časopis Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU