Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Franjo Šanjek - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Sorbonne
Paris
- 1971
doktor povijesnih znanosti

 
-
Vatikan
- 1968
magistar pomoćnih povijesnih znanosti

 
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1966
magistar teoloških znanosti

 
-
Dubrovnik
- 1962
baccalaureus filozofskih znanosti

 
Trajna izobrazba

redoviti profesor u trajnom zvanju
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišt
magistar teoloških i pomoćnih povijesnih znanosti, doktor povijesnih znanosti

 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: -
Ustanova: -
Stečeno zvanje: -