Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Franjo Šanjek - Nagrade i priznanja

Natrag na pregled nagrada
Naziv nagrade: Državne nagrade za znanost
Tijelo koje dodjeljuje nagradu: Republika Hrvastka
Godina dodjeljivanja: 2003
Opis/Obrazloženje: Godišnja nagrada za znanost - područje humanističkih znanosti