Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Franjo Šanjek - Projekti

Natrag na pregled projekata
Šifra projekta: 0203003
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Istraživanje rukopisa, transkripcija tekstova, rekognosciranje izvora i objavljivanje spisa hrvatskih autora srednjega vijeka.

Ustanova: Katolički bogoslovni fakultet