Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Stjepan Baloban - Projekti

Natrag na pregled projekata

Supsidijarnost u hrvatskom društvu
Šifra projekta: 203-1941533-0732
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Stjepan Baloban