Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Verica Raduka

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Građevinski fakultet
Ulica:Fra Andrije Kačića Miošića 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01-4639-363
E-mail adresa: