Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivan Ilić - Biografija

Rođen 5. veljače 1934. god. u Prijeboju; 1952. god. maturirao na gimnaziji u Sl. Brodu, 1956. diplomirao, a 1972. god. doktorirao na ETF-u Sveučilišta u Zagrebu.


1957.-1960. god. samostalni projektant električnih strojeva u Svjetlosti, Rijeka.
1960.-1967. god. asistent na Zavodu za elektrostrojarstvo ETF-a u Zagrebu.
1967.-1972. god. docent na Visokoj tehničkoj školi Kopnene vojske JNA u Zagrebu
1972.-1992. god. docent, izvanredni profesor, te redoviti profesor ETF-a.
1988.-1990. god. prodekan za nastavu.
1990.-1992. god. dekan ETF-a i savjetnik za tehnologiju Predsjednika RH.
1992.-1996. god. veleposlanik RH u SR Njemačkoj,
1996.-1997. god. u Ruskoj Federaciji a
1998 -2000. god. u Republici Austriji.
2000.-2004. god. nastavak znanstveno-nastavnog djelovanja na FER-u u svojstvu redovitog profesora.
Od 2004.professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva.
1975.-1978. god. Humboldt stipendija za znanstveni rad na "Institut für Leistungselektronik und Anlagentechnik"- Universität Stuttgart;

1980. god. gost-profesor na istom sveučilištu (Universität Stuttgart).

1986. i 1989. god. predsjednik Programskog odbora na Prvom (1986.) i drugom (1989.) simpoziju o mjerenjima, regulaciji i automatizaciji u crnoj i obojenoj metalurgiji.

1992. do 2002. god. član Nacionalnog znanstvenog vijeća RH.

1993. god. dobitnik Zlatne plakete ETF-a "Josip Loncar" za nastavnu i znanstvenu djelatnost.

Od 1994. god. redovni clan Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Znanstveno i nastavno područje ELEKTROTEHNIKA: Električni strojevi, Elektromotorni pogoni, Industrijska postrojenja. Od 1960. do 1992. sudjelovao u nastavi kao asistent, docent, izv. profesor, redoviti profesor na grupi predmeta ELEKTRIČNI STROJEVI (Transformatori, Osnove električnih strojeva, Asinkroni strojevi, Kolektorski strojevi, Sinkroni strojevi, Električni motori, Elektromotorni pogoni), PROJEKTIRANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA (zasnovao predmet).

Tematske cjeline u znanstvenoj i stručnoj djelatnosti: istraživanje komutacijskog procesa kod velikih istosmjernih strojeva; nova, neklasična, uzdužno lamelirana konstrukcija statora istosmjernog stroja; istraživanje i utvrđivanje svojstava istosmjernih strojeva bitnih pri obavljanju regulacijske zadaće; istraživanje optimalnih postupaka pri projektiranju industrijskih postrojenja; istraživanje i ispitivanje dinamičkih, termičkih, naponskih (izolacijskih) i komutacijskih naprezanja električnih strojeva i ostale elektroopreme u teškim metalurškim i rudarskim pogonskim uvjetima.


Trenutno stanje u dodiplomskoj nastavi - sunositelj predmeta:

Elektromehanička i elektromagnetska pretvorba, Projektiranje industrijskih postrojenja

Trenutno stanje djelovanja u istraživanju :

Glavni istraživac na znanstvenom projektu ISTRAŽIVANJE I OPTIMIRANJE SVOJSTAVA ELEKTROMOTORNOG POGONA ELEKTROMOBILA

Glavni istraživac na prijavljenom tehnološkom projektu ELEKTROMOBIL: ELEKTROMOTORNI POGONI TRAKCIJE, UPRAVLJANJE I REGULACIJA

Pokretač medunarodne suradnje na projektu RESEARCH and OPTIMISATION of ELECTRICAL VEHICLE DRIVE [prijavljeno kao prijedlog projekta koji se uklapa u strategiju znanstveno tehnoloških istraživanja EoI (EOI.FP6.2002) EUROPEAN COMMISSION].

Govori i piše njemački i ruski.