Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivan Ilić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: ematske cjeline u znanstvenoj i stručnoj djelatnosti: istraživanje komutacijskog procesa kod velikih istosmjernih strojeva; nova, neklasična, uzdužno lamelirana konstrukcija statora istosmjernog stroja; istraživanje i utvrđivanje svojstava istosmjernih strojeva bitnih pri obavljanju regulacijske zadaće; istraživanje optimalnih postupaka pri projektiranju industrijskih postrojenja; istraživanje i ispitivanje dinamičkih, termičkih, naponskih (izolacijskih) i komutacijskih naprezanja električnih strojeva i ostale elektroopreme u teškim metalurškim i rudarskim pogonskim uvjetima.

Ekspertiza: Električni strojevi, Elektromotorni pogoni, Industrijska postrojenja.