Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Anđelko Akrap - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Izvanredni profesor na Katedri za demografiju
Ekonomski fakultet

Docent na Katedri za ekonomsku teoriju, sociologiju i demografiju
Ekonomski fakultet

Asistent na Katedri za ekonomsku teoriju, sociologiju i demografiju
Ekonomski fakultet