Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zdenko Tonković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Numeričko modeliranje nelinearnih procesa deformiranja konstrukcijskih elemenata

Numeričko modeliranje procesa deformiranja bioloških tkiva

Modeliranje oštećenja i sigurnost konstrukcija