Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Radovan Ivančević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1965
doktorirao s tezom o gotičkoj arhitekturi Istre

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1955
diplomirao