Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ljiljana Šarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Semantika, sintaksa, morfologija, leksikografija