Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Branka Andričić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Prirodni polimerni materijali
Biotehnološki procesi
Po Bologni - preddiplomska nastava

Kataliza