Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Anka Mišetić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Marulićev trg 19/1
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: