Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Dražen Balen

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Geoznanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Horvatovac bb
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4605-967
E-mail adresa: