Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Vilko Smrečki - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
01.10.1985 - 03.07.1990
diplomirani inženjer kemije

 
Srednja škola

Kemijsko-tehnološki obrazovni centar
Zagreb
Hrvatska
01.09.1983 - 30.06.1985
kemijsko-tehnološki stručni radnik

 
Zdravstveni obrazovni centar
Zagreb
Hrvatska
01.09.1981 - 30.06.1983

 
Osnovna škola

"Kaptol"
Zagreb
Hrvatska
01.09.1973 - 30.06.1981

 
Trajna izobrazba

Poslijediplomski studij prirodnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
doktor prirodnih znanosti, znanstveno polje: kemija
21.12.1994.-07.07.1998.
 

Poslijediplomski studij prirodnih znanosti
PMF - Sveučilište u Zagrebu
magistar prirodnih znanosti iz područja kemije
01.10.1991.-20.12.1994.
 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Poslijedoktorski studij
Područje specijalizacije: spektroskopija NMR
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
Grad: Zagreb
01.10.1999 - 30.03.2001
Stečeno zvanje: znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje kemija, grana kemija
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Lise Meitner poslijedoktorska stipendija Fonda za znanost i istraživanje Republike Austrije
Područje specijalizacije: spektroskopija NMR
Ustanova: Institut za organsku kemiju Sveučilišta "Johannes Kepler", Linz
Grad: Linz
Država: Austrija
01.09.2002 - 31.08.2003
Stečeno zvanje: -
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Poslijedoktorska stipendija Ministarstva prosvjete, znanosti i kulture Republike Austrije
Područje specijalizacije: spektroskopija NMR
Ustanova: Institut za organsku kemiju Sveučilišta "Johannes Kepler", Linz
Grad: Linz
Država: Austrija
01.09.2001 - 31.05.2002
Stečeno zvanje: -