Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Branimir Jakšić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1980
doktorat

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974
spec. interne medicine