Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Amina Ahec-Šonje

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
Ulica:Jordanovac 110
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: