Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tea Duplančić-Leder

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Geodezija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Građevinsko arhitektonski fakultet
Ulica:Matice hrvatske 15
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021 303 333
E-mail adresa: