Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Davorin Kempf - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Rudina 2a
Grad
10000 Zagreb
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. +385 (0)1 4674912
GSM +385 (0)91 5810088

E-mail adresa