Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Kaštela - Projekti

Natrag na pregled projekata

Acquis u području prometa
Šifra projekta: 101-1012370-2368
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Slobodan Kaštela