Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Slobodan Kaštela - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: U počecima svog znanstvenog rada pretežno se bavio problematikom iz pravne i ekonomske znanosti, a zadnjih godina bavi se problematikom prometnog prava s naglaskom na zračno prometno pravo