Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Ernest Meštrović - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Viši praktikum iz anorganske kemije
Mentorski način rada. U dogovoru s asistentom i studentom određuje se zadatak. Rad uključuje: pregled literature, eksperimentalni rad na dobivenom zadatku uz korištenje dostupnih instrumenata, interpretaciju dobivenih rezultata. Praktikum je vezan uz izradu diplomskog rada i upisuje se zajedno s kolegijem 3392 Diplomski ispit iz Anorganske kemije (prof. kemije) i 3399 Diplomski ispit iz Anorganske kemije (dipl. inž. kemije)

Poslijediplomska nastava

Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari
Uvod u kemiju čvrstog stanja biološki aktivnih tvari. Metode kristalizacije čvrstog stanja. Kristalni rast i habitus kristala, odnos kristalne/molekulske strukture i habitusa. Polimorfne pseudopolimorfne (hidrati i solvati), amorfne forme. Vodikove veze i ostale nekovalentne interakcije. Upotreba nekovalenthih interakcija u kreiranju novih materijala. Metode analize čvrstog stanja. Fizičke i kemijske transformacije. Fazni dijagrami višekomponentnih sustava. Interakcije u višefaznim sustavima. Kompatibilnost i inkompatibilnost tvari sadržanih u smjesama. Metode pretraživanja i intelektualno vlasništvo.

Po Bologni - Diplomska nastava

Kemija materijala
Kolegij daje uvid u način istraživanja kemije materijala koja se temelji na odnosu: molekulska i keristalna struktura, mikrostruktura, svojstva.